AZE RUS ENG  
 
Haqqımızda
X?b?rl?r
Xidmətlər
Onlayn teleqram
Hüquqi sənədlər
Tariflər
Linklər
Əlaqələr
M?z?nn?
24.05.2019
1 USD
1.7000
1 EUR
1.9008
1 RUR
0.0262
Hava m?lumat?
24.05.2019
Bak?
 + 24 o
G?nc?
+ 23 o
Naxç?van
+ 20 o

Əsas səhifəX?b?rl?r

18.03.2019 Genişzolaqlı internet abunuçilərinin sayı 1 milyardı ötüb
“Point Topic” Şirkətinin araşdırmasına görə, 2025-ci il?d?k dünyada sabit geni?zolaql? ?nternet abun?çil?rinin say? 1,2 milyarda yax?nla?acaq. Haz?rda bu göst?rici 1 milyarda b?rab?rdir. dailycomm.ru sayt?n?n m?lumat?na ?sas?n, 2018-2028-ci ill?rd? ?ndoneziya, Tailand v? Meksika kimi inki?af etm?kd? olan ölk?l?rd? sabit geni?zolaql? ?nternet abun?çil?rinin say?nda yüks?k art?m sür?ti qeyd? al?nacaq. Proqnoz mü?llifl?rinin sözl?rin? gör?, ümumilikd? texnologiyan?n nüfuzetm? s?viyy?si 24% yüks?l?c?k.

18.03.2019 | 

Geri

 

 

 

Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri,
Üzeyir Hacıbəyov küç, 36
Tel.: (+994 12) 4986699
Fax: (+994 12) 5985525
E-mail: bt@telegraph.az

© 2009. Bakı Teleqrafı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Beynəlxalq Operator